CRANKBAIT

mồi giả câu cá crankbait dùng để đánh bắt cá loại cá săn mồi tầng đáy: mú, tráp, lóc, nàng hai...

MỒI GIẢ CÂU CÁ CRANKBAIT, MỒI CÂU LURE, MỒI CÂU TRÁP, MỒI CÂU MÚ, moi cau ca gia, moi cau lure, moi cau trap, moi cau mu

LogoHitalure.png
search_icon.png
CRANKBAIT
Sắp xếp
KHOẢN GIÁ
 • Tất cả
 • Dưới 500,000
 • Từ 500,000 đến 2,000,000
 • Từ 2,000,000 đến 5,000,000
 • Từ 5,000,000 đến 10,000,000
 • Trên 10,000,000
THƯƠNG HIỆU
 • SEIKE
 • SEA LONG KING
 • RED WOLF
 • ELITELURE
 • ATC
 • KHÁC
 • BONE
 • ZEREK
 • HIRUSHIMA
 • MIMIX
 • KUYING
 • ECOODA
 • LUREFANS
 • TSURINOYA (TRULYNOYA)
LOẠI
 • CÂU ĐÀI
 • CÂU BIỂN ( JIG / GHỀNH)
 • CÂU CÁ NƯỚC NGỌT / LỢ / MẶN
 • CÂU CÁ NƯỚC NGỌT (SUỐI - AO - HỒ)
MÀU SẮC
Close
H�ng m?i
Khuy?n m�i
Li�n h?
0 Gi? h�ng
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Linkedin