Cách xem thông số cần câu cơ bản nhất| Cửa hàng dụng cụ câu cá Hitalure | hitalure fishing tackle

Cần câu, máy đứng, máy ngang,cần câu lure, cần câu mồi giả

Cần câu, máy đứng, máy ngang,cần câu lure, cần câu mồi giả

LogoHitalure.png
search_icon.png

Thông số cần:

Power (sức mạnh) : yếu tố này nói lên độ cứng của cần câu khi câu cá, bao gồm nhiều cấp độ và thường ghi trên thân cần câu cá như sau :
UL (Ultra Light) : rất nhẹ
L (Light) : nhẹ
ML(Medium Light) : trung bình nhẹ
M (Medium) : trung bình
MH (Medium Heavy) : trung bình mạnh
H (Heavy) : mạnh
EH (Extra Heavy) : rất mạnh

Action : thông số này thể hiện độ cong của cần khi kéo cá với các cấp độ sau :
S (Slow) : chậm
M (Medium) : trung bình
MF (Medium Fast) : trung bình nhanh
R (Regualar) : bình thường
F (Fast) : nhanh
EF (Extra Fast) : rất nhanh

 Bên cạnh đó, độ cong còn phản ánh độ cứng của cần, với độ cong càng ít thì cần càng cứng. Chính vì thế với các cần càng ít cong ví dụ độ F hay EF thì ném mồi càng chính xác đồng thời lưỡi câu cũng xóc mạnh và nhanh hơn so với cần có độ cong S hay M.

Close
H�ng m?i
Khuy?n m�i
Li�n h?
0 Gi? h�ng
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Linkedin