Danh sách sản phẩm

Hook BKK 3X

10.000

Lưỡi mồi mềm có chì

55.000

Double Hook

10.000

VMC Barbarian

13.000

Lưỡi lông chùm

12.000

VMC Barbarian 8573

12.000

Lưỡi chì Kawa

50.000

Double Hook BKK

10.000

Lưỡi đơn đầu chì

0.000

Lữoi đầu chì đỏ

0.000

JH60

0.000

Jig head 3304

70.000

Jig head 3009

60.000

Jig head Sankotsu

80.000

Facebook chat