Danh sách sản phẩm

Kềm mini

70.000

Kềm 02

80.000

Kềm có dao, cưa

120.000

Kẹp Cân

195.000

Kẹp ngắn ko cân

110.000

Kềm cao cấp

310.000

Kẹp rồng

1000.000

Kẹp hoa văn Trulynoya

800.000

Kẹp nhựa

150.000

Kẹp súng

0.000

Kềm Ilure

120.000

Kềm Hitalure 2016

0.000

Kéo gấp

50.000

Kềm kéo

50.000

Kẹp Carbon

950.000

Facebook chat