APOLLO14

VND 1750.000

Tình trạng: Mới 100%

Hãng: Trulynoya

Chi tiết:
- Left Hand
- Ratio 6.3:1
- 13RB 1RB
- Max Rag 4kg
- 170 gr
- 0.205(280m) / 0.235(180m) / 0.285(120m)

Facebook chat